Regulamin domków Kaszubia

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, których przestrzeganie służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości, a nam pozwoli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Goście korzystający z usług obiektu zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15ᵒᵒ w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10ᵒᵒ w dniu wyjazdu. Wynajem w sezonie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień) jest dokonywany w cyklu tygodniowym od soboty do soboty . Terminy inne w miarę wolnych miejsc.
 3. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela zadatku w wysokości 30% całego pobytu w terminie dwóch dni.
 4. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana. Po wpłaceniu zadatku rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej*.
 5. Pozostałą kwotę za pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu podczas przekazania kluczy.
 6. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu - stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Obiekt zachowa wpłacony zadatek.
 7. W dniu przyjazdu spełnić należy obowiązek meldunkowy (potrzebny dowód osobisty) oraz dokonać zapłaty za pobyt.
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
 9. Odmowa przez klienta złożenia kaucji - jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. Obiekt zachowa wpłacony zadatek.
 10. Ilość osób kwaterowanych w domku nie może przekraczać łącznej ilości miejsc noclegowych ustalonych przez właścicieli.
 11. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.
 12. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 13. Nie przyjmujemy zwierząt.
 14. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 15. W domku obowiązuje zakaz smażenia ryb. W przypadku nie przestrzegania zakazu naliczana jest kara w wysokości 1000 zł.
 16. Grillowanie możliwe jest tylko i wyłącznie na trawniku. Obowiązuje zakaz grillowania na tarasie.
 17. Ze względów porządkowych w przypadku opuszczania domku prosi się o: zakręcanie kranów instalacji wodociągowej, zamykanie okien, wyłączanie oświetlenia oraz grzejników elektrycznych. Każdorazowo Gość opuszczając domek powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 18. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domku oraz na terenie obiektu.
 20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do widomości, że parking znajdujący się na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym.
 21. Do każdego domku przysługuje 1 miejsce parkingowe na terenie obiektu.
 22. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 23:00. W godzinach 22:00 - 6:00 obowiązuje cisza nocna.
 23. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane właścicielowi pod nr tel. 504 964 602.
 24. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak brak prądu lub wody.
 25. W trakcie całego pobytu prosimy aby uszanować również spokój innych Gości tak by nie zakłócać spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie).
 26. Dla zapewnienia przyjemnego pobytu wszystkich naszych Gości, osoby które w sposób rażący naruszą zasady powyższego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
 27. Obiekt jest monitorowany.
 28. Prosimy o nie puszczanie balonów ogrzewanych ciepłym powietrzem "Lampionów szczęścia" na terenie posesji.
 29. W przypadku zgubienia klucza do domku/pokoju, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 złotych.
 30. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.

* Rezerwacja gwarantowana

- Usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku niedojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej - obiekt nie będzie związany rezerwacją.

KASZUBIA

JASTRZĘBIA GÓRA
504 964 602
kontakt@kaszubia.pl
ul. Zbożowa 33 
84-104 Jastrzębia Góra
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram